mirror past

Enge (eng'e), Terje (ter/é) (1949-) , still unknown Scandinavian living in Spain, based in Altea. Living for pleasure, working for perfection. He earns his share as a pure photographer and interfacer.
He is known to his peers as an egocentric anarcho-capitalist but describes himself as a responsible libertarian who does not believe in any god.

Outlooks: He always seemed to think he knew something but still seems to want to master everything. No decision seems yet to have been made. He now mostly works for pleasure and always for perfection. He is seldom able to separate neither work and pleasure, nor night and day and often works for free.

Obsessions: Elegant simplicity. If it needs any explanation, it doesn't work. When not obsessed, he can be found driving for better sweepers or sailing for longer waves. He is no longer searching for the perfect woman, but is trying to sell his own visible reality.

Professions: In the nineties he proclaimed himself as web designer advocating the World Wide Web (WWW) - all terms long fallen into disgrace. He now advocates himself as a digital media designer providing clients with state-of-the-art media solutions (needs confirmation). His CV is available here.

Possessions: One black smart roadster, one house, one fish pond, one pool, no woman, no fame, no fortune, two beautiful daughters, two fairy-tale grand-children, 8 personal websites.

Criminal record: Clean, except jailed for cruising at 148kph on a perfect norwegian highway on a perfect summer afternoon - a major offense according to norwegian law.

Disabilities: Heavy smoker. Addicted car-driver.

Past: Early sixties nerd who grew up with the Cold War, the Steady State vs. the Big Bang and 1984.
The seventies was marked by left-wing radicalism utopia. He was an active member of the 4th International for years. Against all facts he really believed in the possibility of an international and liberal marxism-leninism. Although his years as a communist was wasted with obvious arguments against Stalinism and Nationalism, he did depart with intimate knowledge on underground offset printing presses and graphic design made with Letraset.
He then finally made a master in Computer Science and Social Communications with the master thesis "Degrees of Hierarchy in Semantic Information Processing During Interaction: An Exploration through Computer Simulation" (University of Oslo, 1978). Shortly thereafter he fell into the pleasures of life and color photography, influenced by the pioneers of color.
After a short interlude in the norwegian computer business with Mycron AS in 1989, he fell in love with the advertising business and started a career as a commercial photographer in 1981. He soon got obsessed with the prohibitive costs and difficulties of photographic color printing and published one of the first Windows-based programs aimed at photographers, anotherLAB in 1991. This made it possible to jump onto the Windows wave in the early nineties and produce Europe's first Windows-based online banking application, DnB Telebank in 1993. In 1999 he made one of the world's first wysiwyg web content management systems, webToaster. In 2001 he pioneered on-bike dual-cam motorcycle web-videos. In 2009 he published his first art photography book, BARESE ('onlysee'). It is still available by print-on-demand.

Present: 2009 was a mind-breaking experience - literally. A serious traffic accident left no obvious physical damage, but made him loose important parts of his memory. A classic example of Traumatic Brain Injury. Business went bust and he was sentenced to years with Norwegian social security. Although now mostly recovered, this was an important factor when he decided to leave Norway 3 years later (see below).
In 2010 he made 8000 miles alone through Iberia, the resulting photography made him dive into PHP to publish his self-hosted Wordpress photoblog. 2011 saw the introduction of large-format plexiprints. 2012 started with the publication of the first (in Norway) multi-touch photo ibook, "Visible Reality" on the Apple Bookstore.
2012 ended with him leaving Norway for a beautiful house, warmer climate, and a membership in Europe. He moved to Altea in Spain. In 2013 he started commercial real estate photography on Costa Blanca. 2015 saw the emergence of the world's first dedicated website on European speed limits and traffic fines. 2016 marked the premiere of his virtual photo gallery.

Future: Still unknown.

Projected lifeage: Still unknown.

alt du ser er en refleksjon av hvem du er

Enge (eng'e), Terje (ter/é) (1949-) , fremdeles ukjent skandinav, bosatt i Spania, basert i Altea. Han hevder å gjøre seg fortjent til sin del av det norske fellesskapets goder som fotograf og webutvikler. Han fremstiller seg selv som en ansvarlig libertarianer - selv om mange nordmenn heller ville ha brukt uttrykket anarko-kapitalist hvis de hadde hørt om det.

UTSYN: Han har alltid trodd på å forstå, men ønsker ifølge egne utsagn ikke lenger å beherske eller tolerere alt. Han har alltid valgt å arbeide med sine interesser og alltid for det perfekte. For denne person eksisterer verken arbeide eller fritid. Han er aldri på jobb - men prøver alltid å være tilstede.

OPPHENG: Elegant enkelthet. Hvis det som vises på en skjerm trenger en forklaring er det ikke godt nok. Når han ikke er opphengt i dette, bruker han tiden på å kjøre skarpere svinger eller seile lengre bølger. Han søker ikke lenger den perfekte kvinne, men heller å selge sin egen virkelighet.

PROFESJONER: Noen sceneskift er gjennomført. Men hele tiden har han vekslet mellom analoge og digitale koder, mellom fotografi og informasjonsteknologi. Det hele møtes i visuell webteknologi. En utdatert CV er tilgjengelig her.

EIENDELER: En liten svart roadster, ett hus, en karpedam, ett basseng, ingen berømmelse, ingen formue, ingen kvinne, to skjønne døtre, to barnebarn tatt rett ut av et eventyr. 8 egne websteder.

KRIMINALITET: Ingen, utenom en fengselsdom for råkjøring i 148 km/t på en norsk motorvei. Dette er en handling som bare Norge belønner med fengselsstraff.

Helse: Terje Enge røyker, drikker, og kjører bil. Alt i store mengder.

FORTID: Terje Enge vokste opp med kald krig, vietnam og 1984 mens Steady-State teorien fortsatt yppet seg mot teorien om det Store Smellet. Denne diskurs ledet til omfattende studier i fysikk - men endte i et hovedfag i kybernetikk og samfunnsinformatikk med hovedfagsoppgaven "Degrees of Hierarchy in Semantic Information Processing During Interaction: An Exploration through Computer Simulation" (University of Oslo, 1978). Etter et kort mellomspill i det engang berømte norske datafirmaet Mycron lot han seg inspirere av fargefotografiet, Eggleston, Shore, Meyerowitz og livets uutholdelge lettheter: Han startet en karriere som selvstendig fotograf. Etter kort tid ble han oppmerksom på hvor primitivt datidens teknikk fungerte og brukte altfor mange år på å lage kanskje verdens første Windows-program for fotografer, anotherLAB i 1991. Han var for tidlig ute, men det ga ham muligheten til å hoppe på Windows-bølgen i rett tid. I tett samarbeide med Shahzad Rana resulterte dette i Europas første Windows- og nettbaserte bankprogram, DnB Telebank i 1994.

Med framveksten av verdenswebben på midten av nitti-tallet åpnet det seg helt nye muligheter. Endelig var det mulig å kombinere både visuelle og analoge koder- fremtiden het på den tid World Wide Web. Allerede i 1995 levde han av web og i 1997 startet han firmaet Screen Design. Dette resulterte i både Norges første interaktive reklameautomat og verdens første web video intervju. At firmaet ble slått overende i løpet av sitt første år overrasket mange - i ettertid er det klart at han nok en gang hadde posisjonert seg i fremtid.
I 1999 fortsatte han med et av verdens første WYSIWYG web publiseringssystemer, webToaster. Eventyret fortsatte med grensesprengende dobbeltkamera motorsykkel-videoer i 2001. I 2006 førte ny teknologi til at hans fotografier ble publisert på en ny måte. I 2009 publiserte han sin første bok på virkelig papir bundet inn av to stive permer: Den handler om ren fotografi, tittelen er BARESE.

NÅTID: I 2010 kjørte han 12000 kilometer alene gjennom Iberia, bildene fra denne turen fikk ham til å lære seg PHP for å kunne publisere sin første Wordpress fotoblogg. 2011 så introduksjonen av fotografier i stort format montert i plexiglass. 2012 startet med publiseringen av "Visible Reality", Norges første foto iBok på Apple Bookstore. 2012 endte med at han forlot Norge til fordel for billigere vin, et varmere klima og medlemsskap i EU. Han flyttet til Altea, et sted mellom Middelhav og fjell i Spania. I 2013 startet han med eiendomsfoto på Costa Blanca. I 2015 startet han verdens første web om europeiske fartsgrenser og trafikkbøter. Åpningen av hans foto galleri fant sted i 2016.

FREMTID: Fortsatt ukjent.

BEREGNET LEVEALDER: Fortsatt ukjent.

Last update : 2018.12.12
Terje Enge photography - click to preview: